Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja brezskrbneje na počitnice

EKZZ je zavarovancem v Sloveniji na voljo brezplačno

EKZZ uporablja že okrog 185 milijonov Evropejk in Evropejcev
Prišel je čas šolskih počitnic in letnih dopustov. Glede na gospodarski položaj in plače v Sloveniji bodo sicer številni Slovenke in Slovenci vroče poletne dni preživeli kar doma ali pa v kakem turističnem kraju v državi, veliko pa, in to ne glede na vse probleme in težave, tako kot številni Evropejci, tudi v tujini. In prej omenjene popotnike oziroma turiste Evropska komisija tudi letos opozarja na prednosti, ki jih omogoča evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (EKZZ). Kot je splošno znano, lahko državljani EU (Države EU so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, (Slovenija), Španija, Švedska ter Velika Britanija in Severna Irska), Islandije, Liechtensteina (tj. majhne kneževine med Švico in Avstrijo, za tiste, ki so slabši v geografiji), Norveške in Švice pri potovanjih v teh državah uporabljajo EKZZ. Ta brezplačna kartica omogoča zavarovanim v eni od 27 držav članic Evropske unije, treh državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tj. Islandiji, Liechtensteinu in na Norveškem ter v Švici, lažji oziroma preprostejši dostop do nujnih zdravstvenih storitev na potovanjih, pomaga prihraniti čas, številne nenadejane skrbi in tudi denar, če oseba med bivanjem v tujini zboli ali se poškoduje. EKZZ se uporablja tudi na Hrvaškem, v Makedoniji in v Srbiji, konvencijsko potrdilo pa se uporablja v Bosni in Hercegovini. Po podatkih EK trenutno EKZZ uporablja že okrog 185 milijonov Evropejk in Evropejcev (v Sloveniji skoraj tretjina vseh državljanov (po podatkih EK 589.857)).

EKZZ je na voljo brezplačno
Edini osebni podatki na evropski kartici zdravstvenega zavarovanja so imetnikovo ime in priimek, osebna identifikacijska številka in datum rojstva. Kartica torej ne vsebuje zdravstvenih podatkov o imetniku. Če boste EKZZ kje založili ali jo izgubili, lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prosite, naj vam po telefaksu ali elektronski pošti pošlje certifikat, ki bo začasno nadomeščal kartico, certifikat zagotavlja enake pravice kot EKZZ. Po preteku veljavnosti listine je treba naročiti novo listino.

 

EKZZ.jpg

 

EKZZ zagotavlja enak dostop do zdravstvenih storitev samo v javnem zdravstvu
EKZZ državljanom prej omenjenih držav zagotavlja enak dostop do zdravstvenih storitev v javnem zdravstvu (pri zdravnikih in zobozdravnikih, v lekarnah ali bolnišnicah), kot ga imajo osebe, zavarovane v državi začasnega bivanja. Če bi torej slovenski državljan bil v prej omenjenih državah deležen zdravniške oskrbe v državi, v kateri je treba zdravstvene storitve plačati, bi se mu stroški povrnili takoj ali po vrnitvi v Slovenijo. EKZZ v Sloveniji izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, običajno pa je dovolj, če jo naročimo vsaj štiri delovne dni pred potovanjem v tujino. EKZZ je veljavna najmanj 30 dni oz. največ leto, in sicer glede na veljavnost obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe, torej jo je treba ponovno naročiti, saj ji vedno preteče veljavnost. Po preteku veljavnosti listine je torej treba naročiti novo listino, prejeli pa jo boste na želeni naslov. EKZZ lahko naročite največ 15 dni pred iztekom veljavne kartice, konvencijsko potrdilo pa lahko naročite kadarkoli pred iztekom veljavnosti potrdila. Opozoriti pa je treba, da gre za kritje v okviru storitev javnega zdravstva, kar ne nadomesti dodatnih zavarovanj za potovanje v tujini, ki jih ponujajo zavarovalnice.

O evropski kartici zdravstvenega zavarovanja lahko preberete več na spletni strani EK ali ZZZS.