Samodejna zaustavitev jedrske elektrarne v Krškem 16. februarja 2017

Nuklearna elektrarna Krško je 16. februarja obvestila Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, da je nekaj pred pol deveto zjutraj prišlo do samodejne zaustavitve elektrarne. Vsi varnostni sistemi so pravilno delovali, osebje elektrarne je ustrezno ukrepalo, elektrarna pa je v stabilnem zaustavljenem stanju še izhaja iz sporočila javnosti URSJV.

Vzrok za zaustavitev elektrarne »je bila okvara komponente regulacijskega sistema, ki upravlja ventil sekundarne napajalne vode uparjalnika. Zaradi napake v modulu, ki pretvarja električni signal v pnevmatskega, se je regulacijski ventil zaprl. Ker ni bilo več dotoka vode v uparjalnik, je nivo vode v njem začel upadati. To je zaznal varnostni sistem in sprožil samodejno zaustavitev reaktorja. Okvarjeni modul so zamenjali z novim in s tem odpravili napako. Danes so v dopoldanskih urah pričeli s ponovnim zagonom elektrarne, sinhronizacija z električnim omrežjem je predvidena popoldan,« še navaja URSJV.

large_article_NEK2.jpg

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost je sicer organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor RS in »1) opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj, razen v zdravstvu ali veterinarstvu, 2) strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga, 3) spremlja stanje radioaktivnosti okolja in 4) izvajanje predpisov s področja odgovornosti za jedrsko škodo, 5) opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter 5) naloge inšpekcijskega nadzora na področjih iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke, ob izrednih radioloških ali jedrskih dogodkih sodeluje z Republiškim štabom civilne zaščite pri določanju zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju, izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov,« opisuje svoje pristojnosti URSJV na svoji spletni strani.