Ponedeljek, 17. junija 2024, 5.34

Odpornost mikrobov čedalje večji zdravstveni problem tudi v EU

Evropska komisija je predstavila svoj akcijski načrt za t. i. protimikrobno odpornost, saj ta postaja čedalje večji zdravstveni problem tudi v Evropski uniji. »Zaradi okužb z bakterijami, odpornimi proti zdravilom, vsako leto umre približno 25.000 bolnikov, kar povzroča več kot 1,5 milijarde evrov stroškov v zdravstvu in izgub v proizvodnji. Akcijski načrt obsega dvanajst konkretnih ukrepov, ki jih namerava Komisija v naslednjih petih letih izvajati v tesnem sodelovanju z državami članicami na sedmih področjih, kjer je ukrepanje najnujnejše: zagotavljanje ustrezne uporabe protimikrobnih snovi pri ljudeh in živalih, preprečevanje mikrobnih okužb in njihovega širjenja, razvoj novih učinkovitih protimikrobnih snovi ali alternativnih oblik zdravljenja, sodelovanje med mednarodnimi partnerji za zmanjšanje tveganja protimikrobne odpornosti, izboljšanje spremljanja ter nadzora pri zdravljenju ljudi in živali; raziskave in inovacije ter obveščanje, izobraževanje in usposabljanje,« še ugotavlja EK.

novagripa.jpg

* »Protimikrobne snovi zajemajo antibiotike, ki so ključna zdravila za ljudi in živali, uporabljajo pa se lahko tudi kot razkužila, antiseptiki in drugi higienski proizvodi. Zaradi njih se je tveganje za nalezljive bolezni bistveno zmanjšalo. Antibiotiki so nepogrešljivi v zdravstvu, uporabljajo se tudi v standardnih posegih, kot sta presaditev in kemoterapija. Vendar so bakterije skozi leta postale odporne proti antibiotikom. Ta odpornost je pripeljala do bolnišničnih okužb, okužb dihalnih poti, meningitisa, drisk in spolno prenosljivih bolezni. Odporne bakterije se lahko prenašajo z živali na ljudi v prehranski verigi ali z neposrednim stikom. Od devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko je bila protimikrobna odpornost potrjena kot resno tveganje za javno zdravje, je EK uvedel številne pobude in ukrepe na mnogih področjih, na primer v medicini in veterinarstvu, prehrani in krmi ter znanstvenih raziskavah.« 

* Vir: Evropska unija, Evropska komisija