Ponedeljek, 17. junija 2024, 6.53

Novi akcijski načrt Evropske unije za boj proti drogam

Evropska komisija je predstavila svoj novi akcijski načrt za boj proti drogam v EU v obdobju od 2017 do 2020. Po oceni EK bo ta predlog »zagotovil boljši odziv na nove zdravstvene in varnostne izzive v zvezi z uporabo prepovedanih drog in trgovanja z njimi. Prav tako določa nova področja ukrepanja, med drugim spremljanje novih psihoaktivnih snovi ter uporabo sodobnih komunikacijskih tehnologij za zbiranje dokazov o morebitnih povezavah med trgovino s prepovedanimi drogami in financiranjem terorističnih skupin, tihotapljenjem migrantov ali trgovino z ljudmi ter njihovo preprečevanje«.

 

droga_narkoman_heroin.jpg

Po podatkih EK je približno 88 milijonov odraslih v EU oziroma skoraj četrtina vseh odraslih že poskusila prepovedane droge. »Več kot 17 milijonov odraslih je poskusilo kokain, 12 milijonov pa amfetamine. Ocenjuje se, da Evropejci vsako leto porabijo 24 milijard evrov za prepovedane droge, kar uvršča trg prepovedanih drog med najbolj dinamične in donosne kriminalne trge. Zmanjšanje uporabe drog in povpraševanja zahteva ustrezen in učinkovit koordiniran odziv na evropski in nacionalni ravni, k čemur bo prispeval tudi danes predstavljeni akcijski načrt,« še ugotavlja EK.

Strategija EU na področju drog (2013–2020)