HIV/aids: Leta 2013 v Sloveniji 38 prepoznanih okužb z virusom HIV, leta 2012 45

EU: Od 27 do 29 tisoč okužb z virusom HIV na leto

Od leta 1988, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (SZO oz. WHO), ki je usmerjevalni in usklajevalni organ v sistemu Združenih narodov za zdravje, razglasila prvi december za svetovni dan aidsa, vsako leto tudi v Sloveniji zdravstveni organi opozarjajo na aids (sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti, angl. Acquired immune deficiency syndrome) in na nevarnost okužbe z virusom HIV ter pomembnost preventive in odgovorno spolno vedenje. Prvi december je tradicionalno dan obeleževanja svetovnega dneva aidsa.

Med najpogostejšimi načini okužbe z virusom HIV so v številnih virih omenjeni stik z nožnično ali s semensko tekočino (npr. pri vaginalnem ali rektalnem spolnem odnosu), prenos s krvjo ali z njenimi derivati (npr. pri transfuziji), pri skupni uporabi igel, injekcijskih brizgalk pri uživalcih mamil ipd. in tudi prenos z matere na otroka (npr. z materinim mlekom). Rezultat okužbe z virusom HIV je postopno slabšanje imunskega sistema okužene osebe, telo se tako ni zmožno ubraniti nekaterih okužb (npr. z virusi, zajedavci ...), ki jih imunski sistem zdrave osebe premaga, in drugih bolezni.

zdravnicaGIGI.jpg


HIV in AIDS

Treba je ločiti okužbo z virusom HIV in aidsom. O aidsu strokovnjaki govorijo pri napredujočih fazah okužbe s HIV. Faze od okužbe do aidsa sicer po navadi delijo na akutno (ko se lahko v nekaj tednih pojavijo znaki okužbe z virusom HIV, ki so podobni kot pri gripi), latentno (ko je virus prisoten v telesu in se množi, okužena oseba pa nima simptomov, traja različno, tudi deset let ali več) , t. i. fazo ARC (angl. AIDS-related complex), ko se simptomi, podobni tistim v akutni fazi, pojavijo in trajajo, npr. povišana telesna temperatura, izguba teže, dolgotrajne prebavne težave …) in fazo aidsa (ko pride do razvoja kroničnih bolezni zaradi razvoja t. i. sekundarnih okužb dihal, npr. pljučnice oz. tuberkoloze, prebavil …. Aids se kaže skozi več kot 20 prilagodljivih okužb ali novotvorb, tj. različnih vrst raka, npr. Kaposijevega sarkoma, Hodgkinovega limfoma, raka materničnega vratu … Popolna ozdravitev v tem trenutku še ni mogoča.

»Na začetku pandemije aidsa je veljajo, da se okužba s HIV in aids širita predvsem med mladimi, ki imajo običajno bolj tvegane spolne odnose. Zdaj pa podatki kažejo, da poleg mladih breme bolezni vse bolj prevzema tudi starejša generacija. Prvič od začetka pandemije aidsa se je namreč zgodilo, da je med okuženimi v srednje razvitih državah več kot polovica, v razvitih državah pa tretjina starejše populacije. To pomeni, da je treba preventivna sporočila prilagoditi tej skupini prebivalstva, saj imajo tudi starejši ljudje tvegana spolna vedenja,« je 25. novembra opozorila Evita Leskovšek z Inštituta za varovanje zdravja RS (IVZ).

Pri uradnih podatkih o številu okuženih z virusom HIV je treba seveda upoštevati, da se številni tega sploh ne zavedajo ali pa molčijo, tako da je dejanska številka lahko precej višja.

Po podatkih IVZ-ja, ki je med drugim v Sloveniji pristojen za prepoznavanje morebitnih groženj zdravju, ocenjevanje tveganja in pripravljanje ukrepov za varovanje in zaščito zdravja, število okuženih v Sloveniji, tako kot drugod po svetu, od leta 2003 narašča. Samo letos do 22. novembra je bilo tako evidentiranih 38 novih okužb s HIV, v lanskem letu pa 45. IVZ navaja, da je med 38 prepoznanimi okuženimi v letu 2013 kar 58 odstotkov poznih diagnoz, tj. takih, ko so okužženi s HIV po diagnozi že morali prejeti protiretrovirusna zdravila.

»Zabeležili smo tudi deset novih diagnoz aidsa, od tega osem sočasno z diagnozo okužbe s HIV in štiri smrti po diagnozi aidsa,« pa je pred prvim decembrom pojasnila izr. prof. dr. Irena Klavs z IVZ in dodala: »V obdobju zadnjih desetih let (2003–2012) je bilo prepoznanih 377 okužb s HIV, medtem ko je umrlo 18 bolnikov z aidsom. Povečano število diagnoz po letu 2003 je predvsem posledica porasta primerov med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi. V obdobju zadnjih desetih let je bilo med njimi največ novih diagnoz okužbe s HIV med starimi od 30 do 39 let. V letu 2011 smo okužbo s HIV zabeležili pri dveh nosečnicah, medtem ko v vsem obdobju od leta 1993, odkar sledimo delež s HIV okuženih nosečnic, nismo nikoli prepoznali več kot eno na leto. V letu 2012 pa smo prvič po letu 2001 prepoznali tudi primer okužbe s HIV pri injicirajočem uživalcu prepovedanih drog, čeprav delež okuženih v tej skupini ostaja zelo nizek.«

»Letos želimo še posebej poudariti pomen pravočasnega, zgodnjega testiranja na HIV, ne samo zaradi dejstva, da se po številu testiranj na prebivalstvo v Evropi uvrščamo med države z najnižjo stopnjo, ampak predvsem zaradi dejstva, da bi več kot polovica oseb ob diagnozi okužbe s HIV v Sloveniji že morala prejemati protiretrovirusna zdravila. Zavedati se je treba, da imajo okuženi ob zgodnji diagnozi in zdravljenju daljše in kakovostnejše življenje,« je v povezavi s svetovnim dnem aidsa še povedala Evita Leskovšek z IVZ.

Zavedati se je treba, da tudi kondom, predvsem če je poškodovan ali neustrezno uporabljen, tveganja stoodstotno ne omeji. Zdravila za ta velik zdravstveni problem vsega sveta še ni, edini način, ki zagotavlja, da se oseba ne bo okužila s HIV, je še vedno odgovorno spolno vedenje oz. varni spolni odnosi med zvestimi in nedvoličnimi partnerji.

V e-časopisu IVZ-ja Okužba s HIV v Sloveniji (Letno poročilo 2012, str. 5, 6), ki je izšel novembra 2013, avtorice Irena Klavs, Tanja Kustec, Zdenka Kastelic med ključnimi poudarki o aidsu navajajo tudi, da »število okuženih s HIV v Sloveniji narašča. /…/ V zadnjih letih so tudi zelo zaskrbljujoči podatki o izrazitem porastu zgodnjega sifilisa med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi in so znano okuženi s HIV. V letu 2012 je bil prvič po letu 2001 in prvič v obdobju zadnjih desetih let prepoznan primer okužbe s HIV pri injicirajočem uživalcu prepovedanih drog. Zaradi številnih poznih diagnoz okužbe s HIV v Sloveniji zamujamo številne priložnosti za uspešnejše zgodnje zdravljenje in preprečevanje novih okužb. /…/ Breme poznih diagnoz je predvsem posledica številnih poznih diagnoz med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, zato je promocija testiranja na okužbo s HIV še posebej pomembna v tej skupini. Spodbujanje prostovoljnega zaupnega testiranja na okužbo s HIV je pomembno tudi v drugih ranljivih skupinah z bolj tveganim vedenjem, kot so na primer injicirajoči uživalci drog. Testiranje na okužbo s HIV v okviru zdravstvenega varstva je nasmiselnejše pri bolnikih z znaki in bolezenskimi težavami, ki kažejo na okužbo s HIV; pri otrocih, rojenih okuženim materam; pacientih ambulant za spolno prenesene okužbe; osebah z okužbami, ki kažejo na tvegano spolno vedenje; injicirajočih uživalcih prepovedanih drog in bolnikih z okužbami, ki so povezane z injiciranjem prepovedanih drog. /…/ Preprečevanje okužbe s HIV vključuje tudi zdravljenje že okuženih in protiretrovirusno poekspozicijsko profilakso po izpostavljenosti okužbi s HIV pri delu v zdravstvu ali pri nezaščitenih spolnih odnosih ali izpostavljenosti okuženi krvi pri souporabi pribora za injiciranje z znano okuženimi ali s pripadniki skupin z višjim tveganjem za okužbo. /…/«
Na IVZ-ju sicer opozarjajo na izjemen pomen preventive in odgovornega spolnega vedenja, npr. z dosledno uporabo kondoma pri spolnih odnosih, saj je to način, da se lahko tveganje za okužbo zelo omeji.


Po svetu dnevno okoli 7000 novih okužb, od tega okoli 800 otrok

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (SZO oz. WHO), ki je usmerjevalni in usklajevalni organ v sistemu Združenih narodov za zdravje, trenutno na svetu živi 35,3 milijona oseb z virusom HIV, od tega je kar dva milijona mladostnikov, starih od 10 do 19 let. Eden izmed velikih problemov po svetu pri odkrivanju in ustreznem zdravljenju je, da mnogi, tudi mladi, ne vedo oz. se ne zavedajo okuženosti z virusom HIV. SZO ocenjuje, da v podsaharski Afriki samo deset odstotkov mladih moških in 15 odstotkov mladih žensk (starih od 15 do 24 let), ve, da so HIV pozitivni. Vsak dan se po svetu okuži okoli 7000 oseb, od tega okoli 800 otrok, navaja Evropska komisija v svojem poročilu o boju proti HIV-u/aidsu v letu 2011.

Po podatkih SZO je do zdaj po svetu zaradi okužbe s HIV oz. aidsa umrlo že 36 milijonov oseb, samo v letu 2012 okoli 1,6 milijona. Po podatkih Evropske komisije se je v obdobju od leta 2006 do 2011 v Evropski uniji povprečno okužilo od 27 do 29 tisoč oseb na leto.