ARHITEKTURA
INFORMACIJSKIH
SISTEMOV,
RAZVOJ
PROGRAMSKE
OPREME
IN
SVETOVANJE

Teramoment

{T}