Vseevropsko patentno varstvo v prihodnje

Evropska komisija je pripravila celovito pravno ureditev za vseevropsko patentno varstvo. EK želi s tem posodobiti pravila EU o pristojnosti sodišč in priznavanju sodb (po t. i. uredbi Bruselj I). »Spremembe bodo podlaga za enotno evropsko patentno sodišče, ki bo začelo delovati po ratifikaciji ter bo podjetjem in inovatorjem olajšalo varstvo njihovih patentov. Sodišče bo specializirano sodišče za patentne spore,« še izhaja iz sporočila EK. Delovanje sodišča EU za patentne spore bo omogočilo izognitev večkratnim pravnim postopkom pred 28 različnimi sodišči držav članic EU, stroški bodo manjši, odločitve glede veljavnosti ali kršitve patentov pa hitrejše, kar bo po oceni EK spodbudilo inovativnost v Evropi, ki je zdaj na nizki ravni. 

EK je glede prej omenjenega ugotovil še naslednje zanimive podatke: v ZDA je bilo na primer v letu 2011 podeljenih 224.000 patentov, na Kitajskem 172.000, v Evropi pa samo 62.000 patentov. EK meni, da so razlog za tako slabo stanje oz. razliko pretirani stroški in zapletenost postopka za pridobitev patentnega varstva na enotnem trgu EU. Če želi oseba zdaj pridobiti vseevropsko varstvo svojega izuma, morajo po zdajšnji pravni ureditivi evropski patent potrditi v vseh državah članicah. To seveda pomeni tudi več morebitnih sporov, saj se imetnik patenta lahko zaradi istega patenta na sodiščih pravda v različnih državah.

»Sveženj o enotnem patentu bo dopuščal pridobitev patentnega varstva v 25 sodelujočih državah članicah na podlagi enotne vloge in brez nadaljnjih upravnih formalnosti v državah članicah, kot so zahteve po potrditvi in prevodu. To bo inovatorjem in podjetjem zagotovilo dostop do trgov vseh držav članic, ki so partnerice v okrepljenem sodelovanju in so podpisale sporazum o enotnem patentnem sodišču, in sicer po precej nižjih stroških in s precej manj upravnimi ovirami,« še zaključuje EK.