V Gorenju za strateškega parterja izbrali družbo Hisense

Iz družbe Gorenje so sporočili, da so 8. maja 2018 prejeli tri zavezujoče ponudbe zainteresiranih strateških partnerjev iz Azije. 9. maja so dva najboljša ponudnika pozvali k izboljšanju ponudb. Skupina Gorenje zaposluje okoli 11.000 oseb več kot 40 različnih nacionalnosti, 95 odstotkov svojih prihodkov prigospodari na globalnem trgu. Proizvodnja poteka v Sloveniji, Srbiji in na Češkem, razvojno-kompetenčne centre skupine pa so na Švedskem, Nizozemskem, Češkem in v Sloveniji. V letu 2017 so imeli 1,258 milijarde evrov prihodkov.

Iz sporočila uprave velenjske družbe je mogoče ugotoviti, da so pri izbiri najboljšega ponudnika »upoštevali strateške elemente, ki so bili podlaga za začetek postopka iskanja strateškega partnerstva, izvedljivost transakcije ter ponujena cena delničarjem«. Upoštevajoč omenjene kriterije so v Gorenju kot najboljšega ponudnika izbrali kitajsko skupino Hisense, ki je za ceno delnice ponudila 12 evrov, pogoj pa je, da v prevzemnem postopku pridobi najmanj 50 odstotkov + eno delnico družbe. Hisense se je zavezal, da bo najpozneje »v roku 15 dni objavil prevzemno namero, v zakonskem roku pa tudi prevzemno ponudbo vsem delničarjem. S tem je postopek preučevanja priložnosti za strateška partnerstva zaključen in Gorenje o nadaljnjih postopkih ne bo več objavljalo obvestil, razen v skladu z relevantno zakonodajo,« še izhaja iz obvestila ene izmed največjih gospodarskih družb v Sloveniji.