Torek, 21. maja 2024, 14.23

Ukrepi zoper brezposelnost mladih v Evropski uniji

Evropska komisija (EK) predlaga, da se iz t. i. pobude za zaposlovanje mladih že v letu 2015 sprosti ena milijarda evrov (skupaj je za to pobudo na voljo 3,2 milijarde evrov). Slovenija in drugih 19 držav članic, ki prejemajo denar iz te pobude, bi tako, po oceni EK, lahko za 30-krat zvišala spodbude za zaposlovanje mladih. EK si želi, da bi to pomoč za učinkovitejše vključevanje na trg dela v Evropski uniji prejelo 350.000–650.000 mladih iskalcev zaposlitve. Ta sredstva naj bi tako tudi v Sloveniji bila na voljo upravičencem v obliki predplačil za projekte, kar bodo v EK pozorno spremljali.

large_article_EUmladivEU.jpg

Pred meseci je EK objavil svoj naložbeni načrt v višini 315 milijard evrov, pridobiti želijo na milijone novih delovnih mest v EU. EK ugotavlja, da številni mladi zaradi različnih razlogov težko uspešno vstopijo na trg dela, tudi če so na voljo posamezna delovna mesta. Pobuda za zaposlovanje mladih se tako osredinja predvsem na mlade iskalce zaposlitve, njihovo ponovno vključevanje na trg dela ali t. i. programe izobraževanja in usposabljanja, še izhaja iz sporočila EK.