Stroški za klicanje in pošiljanje esemesov od 15. junija enaki v domačem in omrežjih po EU

S 15. junijem se v EU ukinjajo stroški gostovanja v telekomunikacijskih omrežjih

Od 15. junija 2017 bomo potrošniki med potovanjem po državah Evropske unije lahko komunicirali po omrežjih, torej klicali, pošiljali kratka sporočila (esemese) ali brskali z mobilnimi napravami v internetu ali spletu po enakih cenah, kot jih plačujemo v domačih komunikacijskih omrežjih. To tudi pomeni, da ob prekoračitvah pogodbenih omejitev med gostovanjem ne bomo plačevali »višjih stroškov od dogovorjenih mejnih vrednosti veleprodajnih cen, tj. cen, ki jih operaterji zaračunavajo med seboj. Ureditev 'gostovanje kot doma', ki temelji na pošteni rabi, bo uporabnikom omogočala lažje komuniciranje med potovanjem, ne pa stalnemu gostovanju s sklenitvijo naročnine v drugih državi, kjer bi bila storitev cenejša,« sporoča Evropska komisija.