Ponedeljek, 17. junija 2024, 6.16

Lektoriranje disertacije, magistrske in diplomske naloge, knjige, strokovnega ter znanstvenega članka ...

Prevajanje iz slovenščine v angleščino, nemščino ...

Lektoriranje_Megamoment.jpg
 
Iščete lektorja ali lektorico, ki bi mu mirne duše zaupali lektoriranje, redigiranje ali končni pregled besedila, v katerega ste vložili veliko dela? Boste v kratkem doktorirali, magistrirali ali diplomirali? Se morda med prebiranjem teh vrstic sprašujete, zakaj poslati besedilo v lektoriranje, redigiranje ali končni pregled ravno v naše roke? Dobrih razlogov za zaupanje lektoricam in lektorjem v družbi Megamoment je veliko. Tudi zato, ker:
 
  • smo v družbi Megamoment specializirani za lektoriranje besedila v slovenščini in ga bomo pregledali strokovno (pravopisno, besedoslovno, oblikoslovno, skladenjsko in slogovno) ter temeljito (tudi glede pravilne rabe strokovnih izrazov ...);
  • lahko v besedilu sledite vsem popravkom, prejeli pa boste tudi čistopis dispozicije, diplomske, magistrske ali doktorske naloge, strokovnega ali znanstvenega članka, knjige, učbenika, delovnega zvezka, priročnika ...;
  • pri bibliografskih sklicih s komentarji opozarjamo na neskladnosti, tj. pravilno citiranje in povzemanje avtorjev oz. avtorskih del, pri navajanju literature in virov pazimo, da zaradi osredinjenosti na vsebino ne boste deležni očitkov o plagiatorstvu;
  • smo si z dolgoletnim strokovnim delom pridobili pomembne lektorske in dragocene uredniške izkušnje (pregledali in uredili smo veliko zahtevnih naravoslovnih in družboslovnih, poljudnih, strokovnih ter znanstvenih besedil, tj. že več kot 100.000 strani), tako da bomo jezikovno in uredniško izpopolnili vaše besedilo;
  • po prejemu datoteke in hitrem pregledu besedila lahko izdelamo za vse sprejemljivo ponudbo;
  • ne zaračunavamo 22-odstotnega DDV-ja.
 

Povpraševanje, sprejem ponudbe in potrditev naročila storitve

Predlagamo, da za izdelavo ponudbe pošljete povpraševanje (po e-pošti). Za izdelavo zavezujoče ponudbe vedno potrebujemo podatke o celotnem besedilu oz. vseh znakih v besedilu (pregledamo tudi zahvale, priloge, besedilo v tabelah in na grafih, literaturo in vire ...).

Po e-pošti vam bomo poslali ponudbo z vsemi podatki o storitvi (s ceno, z rokom vrnitve ...). V primeru sprejema ponudbe je treba naročilo potrditi tudi po e-pošti (megamoment.si@gmail.com).


Sodelovanje, področja dela ...

Lektoriramo vsa besedila, tudi najzahtevneša strokovna in znanstvena. 
 
Pregledali smo že številna zahtevna in raznovrstna strokovna in poljudna besedila, kot so letna poročila gospodarskih družb, bank in zavarovalnic, predstavitvene in strokovne publikacije posameznih organizacij oziroma ustanov (podjetij, gospodarskih družb, upravnih organov, ministrstev, uradov, direkcij, agencij ...), interna glasila ... Posebna ekipa strokovnjakov lektorira in ureja besedila s področja prava, ekonomije, financ, marketinga, računalništva in informatike, odnosov z javnostjo ...
 
Svoja besedila nam je poslalo že več kot tisoč fizičnih in pravnih oseb, ustanov in subjektov javnega prava, rednih in izrednih študentk ter študentov, mladih raziskovalk in raziskovalcev ter profesoric in profesorjev številnih uveljavljenih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov v Sloveniji. Na spletni strani megamoment.si lahko najdete še več informacij o lektoriranju oz. prevajanju.
 

Prevajanje v angleščino, nemščino ...

Poskrbimo tudi za prevode družboslovnih in naravoslovnih besedil: prava, ekonomije, zgodovine, financ, marketinga, informatike, leposlovja … (poljudnih, strokovnih in znanstvenih besedil za objavo v knjigah, revijah, časopisih, člankih, katalogih, brošurah …). Za izdelavo zavezujoče prevajalske ponudbe potrebujemo podatke o celotnem besedilu oz. vseh znakih v besedilu. Tudi povpraševanje za prevajalske storitve (za prevode v angleščino, nemščino ...) lahko pošljete neposredno na e-naslov megamoment.si@gmail.com.