Evropska unija za tako imenovano zunanje delovanje v obdobju 2021–2027 napoveduje kar 123 milijard evrov

Trenutno največja izziva za EU priseljevanje in terorizem

Evropska komisija (EK) načrtuje za naslednje proračunsko obdobje 30-odstotno povečanje proračuna za t. i. zunanje delovanje (ta trenutno znaša 94,5 milijarde evrov, kar pomeni, da bo, če bo predlog EK sprejet, v naslednjem obdobju temu namenjenih 123 milijard evrov, skoraj 30 milijard več). Obenem predlaga zmanjšanje števila instrumentov in vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun EU; nova struktura proračuna naj bi omogočila več prožnosti, demokratični nadzor in boljšo preglednost. EK napoveduje tudi nove instrumente za zunanje delovanje EU, med drugim evropski instrument za jedrsko varnost (300 milijonov evrov). EU bo namenil za instrument za humanitarno pomoč 11 milijard evrov, proračun za skupno zunanjo in varnostno politiko tri milijarde evrov, največ sredstev pa bo vloženih v instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (kar 89,2 milijarde evrov). Del proračuna, ki ni namenjen novim instrumentom, pa znaša 4,5 milijarde evrov in po odločitvi EK »med drugim zajema nepovratna sredstva za makrofinančno podporo, ocenjevanje in revizijo ter delo z mednarodnimi organizacijami in decentraliziranimi agencijami«.

Trenutno največja izziva za EU priseljevanje in terorizem
Te dni je EK objavila tudi rezultate standardnega spomladanskega Eurobarometra 2018, iz katerega izhaja, da ima vsak drugi sodelujoči v raziskavi, ki je zaobjela 33.130 Evropejcev, pozitivno mnenje o trenutnem stanju gospodarstva v EU, da se zaupanje v EU povečuje (zdaj znaša 42 odstotkov) in da ima 58 odstotkov Evropejcev optimističen pogled na prihodnost Evrope. Kljub pozitivnim mnenjem Evropejcev pa raziskava kaže tudi na nekatere pereče probleme, saj veliko sodelujočih meni, da »sta trenutno največja izziva za EU priseljevanje (38 %) in terorizem (29 %), sledijo pa gospodarske razmere (18 %), stanje javnih financ držav članic (17 %) in brezposelnost (14 %)«, še dodaja EK.