Mednarodni dan, ki posebej opozarja na velik družbeni problem nasilja nad ženskami (op. ur. pretresljivi sliki)

Skoraj vse žrtve trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja v EU so ženske in deklice.

25. november je mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, ki opozarja na velik družbeni problem nasilja v vseh njegovih oblikah po vsem svetu in tudi v Sloveniji oz. Evropski uniji.

V boj oz. vojno proti nasilju nad deklicami in ženskami se je vključila tudi Evropska komisija, ki bo za preprečevanje nasilja zaradi spola in podporo žrtvam na lokalni ravni v Evropski uniji namenila deset milijonov evrov. »Cilj ukrepov je zagotoviti informacije in povečati ozaveščenost o nasilju nad ženskami, dejavnosti pa so namenjene splošni javnosti ter strokovnjakom, ki lahko pomagajo spremeniti te razmere, med drugim policistom, učiteljem, zdravnikom in sodnikom,« sporoča EK.

large_article_Opekline-deklice.jpg

Deklica Mahgul iz Afganistana (leta 2004 je bila stara 14 let) na fotografiji je žrtev domačega nasilja. Proti podobnim zločinom v letu 2016 ni imuna niti Evropska unija. Na spletni strani Eurobarometra lahko najdete več raziskav o nasilju zaradi spola.

Po oceni EK se ženske in deklice v EU in zunaj nje »še naprej soočajo z močno razširjenim nasiljem. Po vsem svetu so ženske in deklice še vedno žrtve nasilja v družini, spolnega in gospodarskega izkoriščanja, napadov na ulicah ali delovnem mestu, nadlegovanja po spletu ali med športnim udejstvovanjem, posiljevanja, pohabljenja ali prisilnih porok. Vsaka tretja ženska v EU je že doživela nasilje samo zaradi svojega spola. Ne moremo odmisliti velikanskih posledic za družine, skupnosti, družbe in gospodarstvo. Skoraj 25 odstotkov žensk v EU se je od 15. leta starosti že soočilo s fizičnim in (ali) spolnim nasiljem na strani partnerja. Več kot četrtina Evropejcev meni, da je spolni odnos brez privolitve upravičljiv. Več kot petina jih meni tudi, da si ženske pogosto izmislijo zlorabo ali posilstvo ali pa pretiravajo v svojih trditvah o tem. Žrtve nasilja pogosto ne prijavijo zločina. Opazovalci včasih nočejo ukrepati. Skupaj se moramo temu in stereotipom, ki spodkopavajo besede žensk, upreti in pokazati, da je nasilje nad ženskami nesprejemljivo in da ga ne bo nihče dopuščal«, poudarja EK in dodaja: »Ženske in deklice so še posebej ranljive v konfliktnih in izrednih razmerah, ko se nasilje, izsiljevanje, trgovina z ljudmi, izkoriščanje in številne oblike nasilja zaradi spola še okrepijo. Posledično je več milijonov žensk in deklic prisiljenih zapustiti svoje domove. Ko pa so na poti ali iščejo zavetje v begunskih taboriščih, so soočene z dodatno nevarnostjo, ki jo predstavljajo migrantski sopotniki, tihotapci in celo javni organi v nekaterih tretjih državah. Skoraj vse žrtve trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja v EU so ženske in deklice iz tretjih držav, za katerimi je nevarno potovanje.«

large_article_deklica_posledice vojne.jpg

Deklice oz. otroci po svetu in tudi v naši ne tako oddaljeni soseščini so tudi v tem stoletju žrtve krutih vojn, spopadov in državljanskih vojn. Življenje tisočev otrok se tragično spremeni ali končuje pred očmi apatične svetovne javnosti in številnih svetovnih politikov brez najmanjšega občutka za življenje otrok, posameznika.

EK ocenjuje, da bo s humanitarnimi projekti, povezanimi z nasiljem zaradi spola, dosegla skoraj 3,4 milijona oseb po vsem svetu. »V okviru akcijskega načrta EU za enakost spolov za obdobje 2016–2020 na področju zunanjih odnosov še naprej podpiramo ženske in deklice, katerih pravice so kršene po vsem svetu, ko so izključene iz izobraževanja, s trga dela in iz političnega življenja, hkrati pa se soočajo z neenakimi pravili in zakoni glede dedovanja, državljanstva ali lastništva zemljišč. V letu 2017 bomo zagotovili posebno pomoč žrtvam nasilja v najbolj oddaljenih in ranljivih območjih. EU krepi tudi svoja prizadevanja za zagotavljanje, da imajo ženske in deklice, ki pribežijo v EU pred konflikti, preganjanjem, nestabilnostjo ali revščino, dostop do zdravniške oskrbe, pravne pomoči, ustrezne terapevtske pomoči zaradi travm in psihosocialne oskrbe, če so bile žrtve diskriminacije in nasilja,« še poudarja EK ob 25. novembru, mednarodnem dnevu, ki posebej opozarja na vsakodnevno nasilje nad ženskami.