Ponedeljek, 17. junija 2024, 5.12

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

Petindvajsetega novembra je mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, ob katerem vladne in nevladne organizacije izpostavljajo zlasti pomen osveščanja javnosti o nesprejemljivosti nasilja. Začenjajo se tudi mednarodni dnevi akcij proti nasilju nad ženskami, ki bodo ob številnih aktivnostih na to temo potekali do 10. decembra.

Od 20 do 25 odstotkov žensk žrtev nasilja s strani svojega partnerja

V Sloveniji še vedno ni nobene raziskave glede nasilja nad ženskami, podatki iz tujine pa kažejo, da je od 20 do 25 odstotkov žensk žrtev nasilja s strani svojega intimnega partnerja, zdajšnjega ali nekdanjega. Na tem področju je bil pri nas v zadnjem obdobju storjen velik napredek, zlasti z lani sprejetim sistemskim zakonom o preprečevanju nasilja v družini, se ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami strinjajo tako nevladne organizacije kot vlada. Kljub temu opozarjajo, da utegne nasilje v družini povečati gospodarska kriza, ki je, kot ocenjujejo, eden od dejavnikov tveganja za nasilje.

Spodbuditi žrtve, da hitreje poiščejo pomoč in soočijo storilce z odgovornostjo za svoja dejanja

Ministrstvo za notranje zadeve bo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami iz Zveze za nenasilje mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami zaznamovalo s široko zastavljeno kampanjo proti nasilju nad ženskami. Cilj ministrstva je spodbuditi žrtve, da hitreje iščejo pomoč, in soočati storilce z odgovornostjo za svoja dejanja, hkrati pa spodbujati ljudi, da se ne umikajo, ko ta problem zaznajo v svoji okolici, pač pa svoje sume prijavljajo in prevzamejo aktivno vlogo proti nasilju, so zapisali na ministrstvu.

25. november je za mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami razglasila Organizacija združenih narodov leta 1981 v spomin na sestre Mirabel, ki so bile brutalno umorjene v obdobju Trujillove diktature v Dominikanski republiki leta 1960. 16-dnevne akcije proti nasilju nad ženskami so del svetovne kampanje za pravice žensk. Prva kampanja je potekala že leta 1991, vladne in nevladne organizacije v Sloveniji pa od leta 1994 v okviru teh dni izvajajo številne aktivnosti.

Ženske imajo tudi spolne in reproduktivne pravice

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskam je Sloga, Platforma nevladnih organizacij, opozorila, da imajo ženske poleg pravice do osebne svobode in varnosti tudi druge svoboščine, ki zadevajo spolnost, partnerstvo in materinstvo, t. i spolne in reproduktivne pravice. Med spolne in reproduktivne pravice uvrščamo tudi pravico do življenja, kar pomeni, da ženske ne umirajo zaradi rojevanja ali zaradi raka dojk in na materničnem vratu rodil, ker nimajo dostopa do zdravstvenega varstva, informacij in svetovanja ter izbire najprimernejše kontracepcijske metode. Mednje spadajo tudi pravica do zadovoljujočega in varnega spolnega življenja, pravica do svobodne odločitve o rojstvu otroka, do zdravljenja zaradi spolno prenosljivih bolezni in neplodnosti ter pravica do varnega materinstva, je področje spolnega in reproduktivnega zdravja predstavila vodja Centra za promocijo zdravja na Slovenski Filantropiji Dunja Obersnel Kveder. Izpostavila je tudi pravice do življenja brez diskriminacije, informiranosti in izobrazbe, do koristi znanstvenega napredka, do svobode zbiranja in politične participacije ter do življenja brez mučenja in škodljivega zdravljenja.

Ob 15. obletnici mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju v Kairu, ko je mednarodna skupnost dosegla soglasje o vključitvi spolnih in reproduktivnih pravic med temeljne človekove pravice, je treba izpostaviti tudi vprašanje o njihovem doslednem uresničevanju. Kršitve slednjih se namreč dogajajo tako v razvitih državah kakor tudi v državah v razvoju. Posledice pa so po drugi strani še precej večje in usodnejše za prebivalke držav v razvoju, saj zaradi teh kršitev v velikem številu umirajo otroci in mlade ženske, kar zelo vpliva na družbeni razvoj in blagostanje držav, so v sporočilu za javnost zapisali v Slogi.