Izjemna razsežnost fizičnega, psihičnega oz. spolnega nasilja nad ženskami v EU (op. ur.: pretresljiva slika)

Dve tretjini žensk ni prijavilo najhujšega primera partnerjevega nasilja policiji ali kateri drugi ustanovi


Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA) je danes, samo nekaj dni pred mednarodnim dnem žensk, predstavila poročilo o do zdaj največji svetovni raziskavi o nasilju nad ženskami. V raziskavo so vključili pogovore z več kot 42.000 ženskami, starimi od 18 do 74 let, velikost skupnega vzorca pa je bila 1500 anketirank na državo (v Luksemburgu sicer 900). Vprašanja so se nanašala na izkušnje in dogodke po 15. letu starosti in v zadnjih 12 mesecih pred pogovorom. Verodostojnost raziskave temelji tudi na podatku, da so vse anketiranke bile izbrane naključno, rezultati raziskave pa so tako reprezentativni na nacionalni ravni in ravni EU.


Iz raziskave je mogoče razbrati številne zaskrbljujoče podatke, saj nasilje nad ženskami v državah EU obstaja povsod, torej tudi v Sloveniji, tj. za »varnimi« domačimi zidovi, na delovnih mestih, v javnosti in v spletu oz. internetu. V poročilu je prikazana široka razširjenost nasilja nad odraslimi ženskami, poleg tega pa je podrobno opisano tudi fizično in spolno nasilje, ki so ga ženske doživele v otroštvu. Raziskava kaže, da bi morali oblikovalci politik priznati obseg nasilja nad ženskami in zagotoviti, da bi odzivi v praksi in ne le na papirju izpolnili potrebe ter pravice vseh žrtev nasilja nad ženskami.


»Teh številk iz raziskave preprosto ne moremo in ne smemo prezreti. Raziskava Agencije Evropske unije za temeljne pravice kaže, da je fizično, spolno in psihično nasilje nad ženskami obsežna zloraba človekovih pravic v vseh državah članicah EU,« je povedal direktor agencije FRA Morten Kjaerum. In še dodal: »Razsežnost problema je dokaz, da nasilje nad ženskami ne vpliva zgolj na nekaj žensk, ampak vsakodnevno vpliva na družbo. Zato morajo oblikovalci politik, civilna družba in delavci na terenu preveriti ukrepe za boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami, ne glede na to, kje se pojavlja. Zdaj je treba ukrepe za boj proti nasilju nad ženskami dvigniti na novo raven.«

 


Videoposnetek: Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA), Youtube


Vsaka tretja odrasla Evropejka je že doživela fizično in/ali spolno nasilje

Iz raziskave izhajajo številne porazne ugotovitve (glede katerih se lahko zamislijo posamezne ustanove držav EU oz. »pogumno« skrijejo tudi številni, očitno zelo degenerirani subjekti moškega spola, op. p.), na primer da je že vsaka tretja (33 %) ženska fizično in/ali spolno nasilje doživela po 15. letu starosti. To pomeni, da je 62 milijonov žensk (22 %) fizično in/ali spolno nasilje doživelo s strani partnerja, pet odstotkov vseh žensk je bilo posiljenih (skoraj vsaka deseta ženska, ki je doživela spolno nasilje s strani osebe, ki ni bila njen partner, tako navaja, da je v ta najhujši primer spolnega nasilja bil udeležen več kot en storilec), izhaja iz poročila FRA.


Na podlagi poročila FRA je mogoče tudi ugotoviti, da je 43 odstotkov žensk doživelo določeno obliko psihičnega nasilja s strani trenutnega ali prejšnjega partnerja, sem spadajo na primer javno poniževanje, prepoved zapuščanja hiše ali zaklepanje, gledanje pornografije pod prisilo ali grožnje z nasiljem. V otroštvu je 33 odstotkov žensk doživelo fizično ali spolno nasilje s strani odrasle osebe, 12 odstotkov pa jih je doživelo spolno nasilje v otroštvu, polovica je bilo storilcev, ki jih žrtve niso poznale (odrasle osebe so jim razkazovale svoje spolovilo ali se dotikale spolovila ali prsi …).


Iz poročila FRA tudi izhaja, da je 11 odstotkov žensk doživelo različne oblike spletnega oz. digitalnega nasilja, npr. nespodobna povabila v družbenih omrežjih ali prejelo nespodobno e-pošto ali sporočila SMS, 20 odstotkov žrtev takega nadlegovanja po spletu je bilo mladih žensk (starih od 18 do 29 let).


Posamezno obliko spolnega nadlegovanja je doživelo 55 odstotkov žensk (torej več kot polovica vseh Evropejk), 32 odstotkov vseh žrtev spolnega nadlegovanja je odgovorilo, da je bil storilec nadrejena oseba, sodelavec ali stranka. Kar dve tretjini žensk (67 odstotkov žensk) ni prijavilo najhujšega primera partnerjevega nasilja policiji ali kateri drugi ustanovi, kar je zelo zaskrbljujoč podatek.


zenskakaznivodejanje.jpg
Alam Mai je pomagala fundacija ASF (Acid Survivors Foundation), nevladna organizacija s sedežem v Islamabadu, ki skrbi za žrtve brezobzirnih napadalcev s kislino. (Foto iz leta 2007: Getty Images/Guliver Image)


Preprečevanje nasilja nad ženskami in odzivanje nanj


Proti nasilju nad deklicami oz. vsemi ženskami bi seveda vsi, torej tudi mediji, morali storiti veliko več, kot do zdaj. Tudi raziskovalci menijo tako in dodajajo, da je treba sprejeti učinkovite ukrepe za boj proti nasilju nad deklicami oz. ženskami, vključno z delodajalci, zdravstvenimi strokovnjaki in ponudniki internetnih storitev. FRA je navedla več svojih predlogov, na podlagi katerih bi t. i. oblikovalci politike EU in nacionalnih politik lahko sprejeli in izvajali ukrepe za preprečevanje nasilja nad ženskami in odzivanje nanj. Države članice EU bi morale ratificirati Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima (t. i. istanbulsko konvencijo), partnerjevo nasilje bi bilo treba obvezno obravnavati kot javno in ne zasebno zadevo, zakonodaja v vseh državah članicah EU bi morala posilstvo v zakonski zvezi obravnavati enako kot druge primere posilstva, na nasilje v družini pa bi se morala odzvati kot na resno vprašanje v interesu javnosti, posebno pozornost bi bilo treba nameniti spletu oz. internetu in nadlegovanju po mobilnih telefonih, tudi policija, zdravstveni delavci, delodajalci in strokovne službe za pomoč žrtvam morajo biti usposobljeni ter imeti zagotovljena ustrezna sredstva in potrebna pooblastila za vzpostavljanje stika z žrtvami, prej omenjeni bi morali biti usposobljeni tudi za prepoznavanje in razumevanje vpliva psihične zlorabe na žrtve, da bi lahko prepoznali vse oblike nasilja nad ženskami (oz. dekleti) v najrazličnejših okoljih in ustrezno ukrepali, redno bi bilo treba iskati in preiskovati primere z znaki kaznivih dejanj spletnega zalezovanja in nadlegovanja oz. kakršnega koli fizičnega, psihičnega oz. spolnega nasilja.