Ponedeljek, 17. junija 2024, 5.45

Enakost med spoloma tudi v Evropski uniji še vedno daleč

Samo 24,9 odstotka žensk visokošolsko izobraževanje zaključi z diplomo s področja tehnologije

Ob letošnjem mednarodnem dnevu žensk je Evropska komisija (EK) objavila poročilo o enakosti med ženskami in moškimi, iz katerega izhaja, da se položaj žensk na nekaterih področjih ne izboljšuje, saj so še vedno glavne pri oskrbi v družinah, razlika v plačah med spoloma je že leta na šestnajstih odstotkih in se ne zmanjšuje, poleg tega pa je nasilja nad ženskami še vedno veliko.

Velike razlike med spoloma se kažejo tudi na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in v digitalnem sektorju. Po podatkih EK bi ženske na delovnih mestih v tem sektorju dvignile letni BDP za 16 milijard evrov, kljub temu pa le 24,9 odstotka žensk visokošolsko izobraževanje zaključi z diplomo s področja tehnologije. EK je zato pripravil »nove načrte za spodbujanje vzornic v sektorju IT, rušenje stereotipov, spodbujanje digitalnih znanj in spretnosti ter izobraževanja in zavzemanje za večje število žensk v podjetništvu«.

large_article_DSC_0053.jpg

EK ob mednarodnem dnevu žensk poudarja, da se zaveda, da je krepitev položaja žensk pomemben cilj, zato si na področju enakosti med spoloma z raznimi predlogi in akcijskimi načrti prizadeva tudi za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja v delovno aktivnih družinah, odpravo razlik v plačah med spoloma in za prenehanje nedopustnega nasilja nad ženskami.