Tudi v Sloveniji istospolna partnerska skupnost povsem izenačena z zakonsko zvezo

Državni zbor Republike Slovenije (DZ RS) je z 28 glasovi proti in z 51 glasovi za sprejel novelo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D). Istospolni partnerji po noveliranem ZZZDR lahko sklenejo zakonsko zvezo z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki iz nje izhajajo (socialnimi, davčnimi …).

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je v razpravi v DZ RS glede novele ZZZDR spremembo zakonodaje utemeljila tudi z naslednjimi besedami: »Predlog zakona nikomur ničesar ne jemlje, ampak le širi pravice, torej definicija zakonske zveze se širi tudi na skupnost dveh oseb istega spola. /…/ Istospolni partnerji čakajo na svoje pravice že 11 let. Mislim, da je družba že toliko zrela, da lahko presežemo predsodke in da smo sposobni sprejemati vsakega posameznika, takšnega, kot je. Pravice istospolnih so uredile že skoraj vse države Evropske unije in prav je, da se jim Slovenija priključi.«

ZZZDR-D torej istospolno partnersko skupnost v vseh elementih oz. pravnih posledicah izenačuje z zakonsko zvezo. »Zakonska zveza je po novem določena kot življenjska skupnost dveh oseb, ne glede na spol. Novela tako tudi za istospolne partnerske skupnosti prinaša enake pravne, ekonomske in socialne posledice, kot jih ima zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost dveh oseb različnega spola,« še izhaja iz sporočila ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je pospremilo spremembo zakonodaje.

N2009.jpg
 

ZZZDR-D: Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb.

V ZZZDR se je tako prvi odstavek 3. člena (do zdaj se je glasil »Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene.«) spremenil tako, da se zdaj glasi: »Zakonska zveza je z zakonom urejena življenjska skupnost dveh oseb.« Besedilo »moškega in ženske« se v 12. členu zakona (ki ureja dalj časa trajajočo življenjsko skupnost) nadomesti z besedilom »dveh oseb«. Glede na omenjene spremembe družinske zakonodaje seveda preneha veljati zakon o registraciji istospolne partnerske skupnosti.

Nasprotniki spremenjenega ZZZDR so po sprejetju novele zakona napovedali zbiranje podpisov za razpis referenduma, saj v skladu z svojimi načeli nasprotujejo novi opredelitvi zakonske zveze, ki istospolno partnersko skupnost v vseh elementih izenačuje z zakonsko zvezo. Za uspešno pobudo za razpis referenduma je treba zbrati 40.000 overjenih podpisov (npr. na upravni enoti), referendum pa je lahko za pobudnike uspešen samo, če bo proti ZZZDR-D glasovala vsaj petina vseh volivk in volivcev, torej okoli 342.600 oseb.