Slovenska vlada za oskrbo in integracijo migrantov ustanovila urad

Vlada je podlagi Zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o tujcih in Zakona o Vladi RS drugega marca izdala odlok o ustanovitvi Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov. Urad bo v obliki vladne službe za oskrbo in integracijo migrantov opravljal naloge, določene z zakoni, ki urejajo položaj tujcev, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. Urad bo tudi usklajeval delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter spremljal migrantsko problematiko in dajal pobude ter predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja. Urad bo vodil direktor (imenuje in razrešuje ga vlada na predlog generalnega sekretarja vlade) izhaja iz predpisa.

Po odloku bo urad prevzel naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore s področja oskrbe in integracije migrantov prvega junija 2017.

V Sloveniji je po podatkih policije 13. marca 2017  v centru za tujce in azilnem domu (AD) ter njunih izpostavah bilo nastanjenih 252 migrantov. V azilnem domu v Ljubljani 155 oseb, v izpostavi AD na Kotnikovi v Ljubljani 56, izpostavi AD v Logatcu šest in zunaj AD 13 oseb. Razseljenih po Slovenijie je 15 oseb, v centru za tujce v Postojni pa je bilo na ta dan sedem oseb.