S 1. majem 2015 se v Sloveniji ukinjajo vse izjemne pokojnine, uvaja se tudi moratorij na terapije v toplicah

Dobre novice iz Državnega zbora RS tudi za mlade, prihodnost te države, so le prvoaprilska šala

Državni zbor Republike Slovenije je na včerajšnji seji, ki se je prevesila tudi v prvi dan tega meseca, zelo tiho in brez javne obravnave z glasovi večine poslancev sprejel prenovljeni Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF). Gre sicer za že od nekdaj vsiljen in za navadnega državljana težko prebavljiv zakon, ki v slovenski pravni red, kot je zapisano na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, uvaja izjemen nabor ukrepov, s katerimi vlada uravnotežuje javne finance. Vlada je že pred časom povedala, da »gre za paket, ki vzpostavlja pogoje nadaljnjim ukrepom za rast in vzpostavitev dolgoročnega razvoja Slovenije. Uravnoteženje javnih financ je nujno predvsem z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni EU.«

Največje breme po najnovejši modifikaciji ZUJF-a bodo tako nosili slovenski upokojenci, ki so za najnovejšo spremembo izvedeli tik pred zdajci, ko je bilo že prepozno za lobiranje. Že s 1. majem 2015 se bodo tako v Sloveniji ukinile vse tako imenovane izjemne pokojnine, osebni zdravniki pa upokojencem (po nepreverjenih podatkih gre za več deset tisoč zdraviliške terapije potrebnih oseb), že od prvega aprila (torej od danes) naprej zaradi moratorija več ne bodo smeli predpisovati terapij v zdraviliščih in toplicah. S tem ukrepom, ki bo po oceni vlade zelo selektivno učinkoval, namerava vlada prihraniti več kot 10 milijonov evrov. Jasno je tudi, da letos zaradi modifikacije ZUJF-a uskladitve pokojnin ne bo, celotna sredstva, ki so se uživalcem pokojnin iz tega naslova izplačevala do zdaj, pa se bodo prenesla v novo proračunsko postavko, ki bo namenjena štipendiranju srednješolcev (33 odstotkov sredstev) in štipendiranju študentov (67 odstotkov sredstev), ki študirajo zunaj kraja svojega stalnega prebivališča, saj imajo ti kot priseljenci veliko višje stroške študiranja od domačinov. Vlada si je s prenovljenim ZUJF-om upala poseči tudi v do zdaj nedotakljiva sredstva, ki so se dolga leta izplačevala najbolj zaslužnim državljanom. Gre seveda za izjemne pokojnine izjemnih posameznikov, ta sredstva se bodo po novem v celoti prenesla v sklad za izjemne štipendije, ki se bodo od 1. junija 2015 podeljevale mladim raziskovalcem in za pokrivanje stroškov mednarodne izmenjave študentov.

VHODDZRS.jpg
 
Končno torej dobre novice iz Državnega zbora RS tudi za mlade, prihodnost te države, vse preveč pogosto smo namreč bili deležni samo sprememb zakonodaje, ki je omogočala ohranitev standarda in statusa nekaterih privilegiranih slojev prebivalstva in predvsem bančnih oz. finančnih ustanov v t. i. državni lasti. Glede na precej obsežen poseg v pravice upokojencev so glavne upokojenske organizacije pohitele in že napovedale velike demonstracije združenih slovenskih upokojencev pred državnim zborom, saj se ne nameravajo brez boja odreči dela svojih s trdim delom prisluženih pokojnin (številni tudi še iz časa Jugoslavije) in tudi za zdravje upokojencev zelo pomembnih terapij v zdraviliščih ter termah. Pri tem poudarjajo, da nobena politična stranka brez njihovih glasov zdaj ne bi sedela v državnem zboru in da naj vlada sredstva za izboljšanju socialnega statusa številnih mladih pač vzame z drugega naslova, npr. iz sredstev, ki so na voljo fakultetam za izplačila po posebnih avtorskih in podjemnih pogodbah.

 

S tem besedilom smo se v mediju pošalili za prvi april. Seveda tudi letos ne bo nič iz izboljšanja stanja na področju štipendiranja v Sloveniji (kaj šele za osebe, ki se izobražujejo zunaj kraja stalnega bivališča). Tudi osebni zdravniki slovenskih upokojencev bodo še naprej na račun zdravstvene blagajne (in tako tudi posredno na račun vseh mladih, tudi takih, ki morajo za svoje zdravljenje zbirati plastične zamaške, donacije, organizirati dobrodelne koncerte ...) na veliko pošiljali armado slovenskih upokojencev v slovenske terme in zdravilišča. Da bi vlada oz. državni zbor odpravila izjemne pokojnine tako imenovanih izjemnih posameznikov pa lahko samo sanjamo. Združenih slovenskih upokojencev pred državnim zborom torej tudi ne bo.