Predčasne volitve v državni zbor

Roki za opravila tečejo od 16. aprila 2018

Z Odlokom o razpustitvi Državnega zbora Republike Slovenije (DZ RS) in o razpisu predčasnih volitev v DZ RS (objavljen je v Uradnem listu RS, št. 25/2018) je predsednik republike Borut Pahor razpisal predčasne volitve poslank in poslancev v DZ RS. Za dan glasovanja je določen 3. junij 2018, roki za opravila so tako začeli teči 16. aprila 2018.

VHODDZRS.jpg


Volitve poslank in poslancev v DZ RS ureja Zakon o volitvah v DZ (ZVDZ). Državna volilna komisija (DVK) je s tem v zvezi objavila tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil, ki natančno določa tudi roke za izvedbo volilnih opravil za volitve v DZ RS. Listo kandidatk in kandidatov je treba vložiti do 24. ure 3. 5. 2018. Več podatkov in navodil je na voljo na spletnih straneh DVK.