Ponedeljek, 17. junija 2024, 5.08

Dan Evrope

Monnet, Schuman, Adenauer ...

Devetega maja leta 1950 je Robert Schuman, tedanji francoski zunanji minister, predstavil pobudo za evropski način nadnacionalnega oz. meddržavnega sodelovanja. Poglavitni cilj je bil zagotovitev trajnega miru in stabilnosti na tem območju sveta, tudi povezati Nemčijo in Francijo, državi, ki sta se v preteklosti večkrat znašli tudi v vojni. Na pobudo ekonomista in avtorja deklaracije Jeana Monneta in poziva Schumana je šest držav (Francija, Nemčija, Italija, Belgija, Nizozemska, Luksemburg) 18. aprila 1951 ustanovilo Evropsko skupnost za premog in jeklo (ESPJ, angl. European Coal and Steel Community), ki je utrla pot EGS (Evropski gospodarski skupnosti) in na koncu Evropski uniji. Skupaj s Konradom Adenauerjem, zahodnonemškim kanclerjem, katerega glavni zunanje politični cilj je bila rekonciliacija (tj. sprava) s Francijo, ki je tudi soglašal z deklaracijo, sta omenjena Francoza tako po drugi svetovni vojni kot arhitekta pobude odigrala pomembno vlogo pri miroljubnem povezovanju evropskih držav. V spomin na t. i. Schumanovo deklaracijo že precej let 9. maja poteka dan Evrope, v vseh državah EU pa na ta dan potekajo številni dogodki, poudarja Evropska komisija (EK).

 

Posvetovanje o prihodnosti Evrope
EK zdaj začenja tudi spletno javno posvetovanje o prihodnosti Evrope. Evropejce in Evropejke vabi, da »povedo svoja mnenja in zamisli o tem, v katero smer naj bi se v prihodnje razvijala Evropska unija. To edinstveno posvetovanje, ki je del širše razprave o prihodnosti Evrope, ki se je začela 1. marca 2017 z belo knjigo komisije, je pripravilo 96 državljanov iz 27 držav članic. Ti so 5. in 6. maja 2018 na forumu državljanov v Bruslju, ki ga je gostil Evropski ekonomsko-socialni odbor, pripravili anketo z 12 vprašanji,« sporoča EK. Spletno posvetovanje bo potekalo do vrha v romunskem Sibiuu 9. maja 2019. Le nekaj tednov pozneje bodo že na vrsti tudi evropske volitve.