Pravna obvestila

Avtorske pravice (angl. Copyright)

Brez pisnega dovoljenja izdajateljice elektronskega medija revijaevropa.si oz. spletne različice revije Evropa družbe Megamoment ni dovoljena objava, zbiranje, distribuiranje oziroma reproduciranje vsebin teh spletnih strani ali kakršna koli drugačna javna uporaba, javno izvajanje oz. prenašanje. 

V skladu z veljavnimi predpisi o varovanju avtorskih pravic je prepovedano kakršno koli objavljanje ali reproduciranje teh vsebin (besedil, fotografij, slik, preglednic ipd.) na drugih spletnih straneh ali portalih, v knjigah ali drugih publikacijah, pomnilniških nosilcih (npr. CD-jih, DVD-jih, USB-ključih) ipd., delno ali v celoti. 

Izdajatelj na podlagi prošnje za objavo in pisnega dovoljenja lahko dovoli objavo naslova ali podnaslova članka in enega odstavka besedila, pod naslednjimi pogoji:

Na mestu objave (naslova ali podnaslova članka in enega odstavka besedila) mora biti naveden natančen vir, in sicer ime in priimek avtorja (če je ta znan) ter ime elektronskega medija.

Na mestu objave (naslova ali podnaslova članka in enega odstavka besedila) mora biti objavljena povezava k izvirniku na spletno stran medija www.revijaevropa.si.

 

Oseba (fizična ali pravna), ki ravna v nasprotju s pravnim redom oz. z veljavnimi določili avtorskega prava v Republiki Sloveniji, za nastale posledice odgovarja odškodninsko in drugače.

 

© Megamoment, d. o. o. Vse pravice pridržane.