O uredništvu in izdajateljici medija

Odgovorni urednik: Drago Jakoša ׀ urednik@revijaevropa.si 

Avtorice in avtorji, ki sodelujejo s svojimi prispevki (po abecedi): Karel Čarni, Andrea Haberl Zemljič, Nina Jakoša, Ana Novak

Jezikovni pregled: Megamoment, d. o. o. ׀ www.megamoment.si

Družba izdajateljica ne odgovarja za jezikovno pravilnost besedil oglaševalcev.

Razpisi, zaposlitev v mediju ...: V tem trenutku v družbi Megamoment ni razpisanih prostih novinarskih ali uredniških delovnih mest. V mediju v tem trenutku ne niščemo novih zunanjih sodelavcev in pripravnikov.