O uredništvu in izdajateljici medija

Odgovorni urednik: Drago Jakoša ׀ urednik@revijaevropa.si 

Avtorice in avtorji, ki sodelujejo s svojimi prispevki (po abecedi): Karel Čarni, Andrea Haberl Zemljič, Denis Jakoša, Drago Jakoša, Ana Novak

Jezikovni pregled: Megamoment, d. o. o. ׀ www.megamoment.si

Družba izdajateljica ne odgovarja za jezikovno pravilnost besedil oglaševalcev.

Razpisi, zaposlitev v mediju ...: V tem trenutku v družbi Megamoment ni razpisanih prostih novinarskih ali uredniških delovnih mest. V mediju v tem trenutku ne niščemo novih zunanjih sodelavcev in pripravnikov.

 

Izdajateljica medija revijaevropa.si je družba Megamoment, d. o. o.

Na podlagi več kot desetletnih delovnih in poslovnih izkušenj smo v družbi Megamoment razvili dva glavna oddelka:


- medijski oddelek, v okviru katerega izdajamo e-medij revijaevropa.si (www.revijaevropa.si), in

- lektorsko-prevajalski oddelek, v okviru katerega na najvišji strokovni oz. kakovostni ravni opravljamo lektorske, uredniške in prevajalske storitve (www.megamoment.si).